Lütfen bekleyiniz...

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Kamu Alacaklarında Haksız Çıkma Zammı Uygulaması Ve Anayasa’ya Aykırılığının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

MakaleFatih SARAÇOĞLU , Rana DAYIOĞLU ERULGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23, Sayı 1
141 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXIII, Y . 2019, Sa. 1 * Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, fatihsaracoglu@gazi.edu.tr ** Arş. Gör. Dr., Ankara Hac...

Türkiye’de 1980 Sonrası Vergi Afları Ve Kamu Gelirleri Açısından Etkinliği

MakaleCahit ŞANVERAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 2
Gönderim Tarihi: 24.03.2017 Kabul Tarihi: 28.06.2018 TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI VERGİ AFLARI VE KAMU GELİRLERİ AÇISINDAN ETKİNLİĞİ Cahit ŞANVER ? TAX AMNESTIES RELEASED AFTER 1980 IN TURKEY AND EFFICIENCY OF THIS AMNESTIES IN TERMS OF PUBLIC REVE...

Süresinden Sonra İhtirazî Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamesi Nedeniyle Tahakkuk Eden Verginin İdari Davaya Konu Edilebilirliği, Mahkemeye Erişim Hakkı Ve Mülkiyet Hakkının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri Bağlamında Bir Değerlendirme

MakaleCenker GÖKER, Yunus Emre YILMAZOĞLUAnkara Barosu DergisiYıl 2017, Cilt 75, Sayı 3
HAKEMLİ Makalenin Geldiği T arih: 06.07.2017 Kabul T arihi: 29.09.2017 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. ...

Kamu Alacaklarını Koruma Yöntemi Olarak İptal Davası

MakaleFatih Saraçoğlu, İsmail Engin, Cem Barlas ArslanHukuk ve İktisat Araştırmaları DergisiYıl 2017, Cilt 9, Sayı 2
HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 9, Sayı 2, 2017, ISSN: 2146-0817 (Online) 59 KAMU ALACAKLARINI KORUMA YÖNTEMİ OLARAK İPTAL DAVASI Fatih Saraçoğlu Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. fatihsaracogl...

Turizm Yatırımcılarının Ecrimisil Borçlarının 10 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği Kapsamında Yeniden Yapılandırılması

MakaleHidayet MATLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 141
Turizm Yatırımcılarının Ecrimisil Borçlarının 10 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği Kapsamında Yeniden Yapılandırılması Kategori: Vergi  Hukuku Yazar Adı: Hidayet MAT Yayın Tarihi: 01.09.2016 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 141 ...

Vergi Ödevlisinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvurusu

MakaleGamze Gümüşkayaİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2016, Cilt 74, Sayı 1
VERGİ ÖDEVLİSİNİN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA BAŞVURUSU Dr. Gamze Gümüşkaya * Giriş Bu çalışma, 6328 Sayılı Kanun 1 ile yakın geçmişte hukuk sistemimize dâhil olmuş bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu’na (“KDK”) başvuru sistemine ilişkindir. Ya...

İcra Ve İflas Hukukunda Tebligata İlişkin Düzenlemeler

MakaleAlper Tunga Küçükİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2016, Cilt 74, Sayı 1
İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA TEBLİGATA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Araş. Gör. Alper Tunga Küçük * GİRİŞ Tebligat, hukuki bir işlemin, ilgili kimsenin bilgisine sunulması için, yet- kili makamın, usulüne uygun biçimde yazı ile veya ilanla yaptığı bildirim...

Süresinde Ödenmeyen Karar Ve İlam Harçlarına Gecikme Zammı Uygulanması

Makaleİlhami ÖZTÜRKGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2016, Cilt 20, Sayı 1
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XX, Y. 2016, Sa. 1 573 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN KARAR VE İLAM HARÇLARINA GECİKME ZAMMI UYGULANMASI İlhami ÖZTÜRK * ÖZET Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin ödeme zamanları kanunla belirlenir. Kamu a...

Vergi Usul Hukukunda Ölüm Olayının Etkileri

MakaleMustafa ALPASLAN - Eda KAYALegal Mali Hukuk DergisiYıl 2015, Cilt 11, Sayı 131
Vergi Usul Hukukunda Ölüm Olayının Etkileri Kategori: Vergi Usul Hukuku Yazar Adı: Mustafa ALPASLAN - Eda KAYA Yayın Tarihi: 01.11.2015 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 131 Cilt: 11 Vergi Usul Hukukunda Ölüm Olayının Etkileri[...

Amme Alacaklarının Teferruğ Yoluyla Tahsili

MakaleHakan ARSLANERLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2015, Cilt 11, Sayı 125
Amme Alacaklarının Teferruğ Yoluyla Tahsili Kategori: Borçlar Hukuku Kategori: Bankacılık Hukuku Kategori: Sosyal Güvenlik Hukuku Kategori: İcra İflas Hukuku Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Hakan ARSLANER Yayın Tarihi: 01.05.2015 Yayın Adı:...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 11 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor