Lütfen bekleyiniz...

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranı % 1,6 Olarak Belirlendi

Haber Tarihi: 02.01.2020

 

 

* 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947), 30.12.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Mezkûr Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıda yer verilmiştir;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak belirlenmesine, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir