Lütfen bekleyiniz...

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mali Durum Bildirim Formu

Yazışma / Form
Mali Durum Bildirim Formu[1]   Ek:2 MALİ DURUM BİLDİRİM FORMU ………………………….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ……………………………….Sosyal Güvenlik Merkezine ……………..             Müdürlüğünüzde / Merkezinizde işlem gören  ……..……………  nolu işyerimden /sigortalıl...

Kararın Bozulması ve Yürütmenin Durdurulması İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kararın Bozulması ve Yürütmenin Durdurulması İstemi - Dava Dilekçesi DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE ……… VERGİ MAHKEMESİNE Yürütmenin Durdurulması İstemi Vardır DOSYA NUMARASI : (Dosya Esas Numarası) TEMYİZ EDEN : (Ad, Soyad, TC, A...

Vergi Uzlaşmasının Sağlanamadığı Hallerde Onbeş Gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe

Dava Dilekçesi
Vergi Uzlaşmasının Sağlanamadığı Hallerde Onbeş Gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL DAVACI: ADRESİ:      VERGİ NUMARASI : DAVALI:  ...... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ / CEZA TARİHİ...

6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesiyle Düzenlenen Ödeme Emrine Açılan Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesiyle Düzenlenen Ödeme Emrine Açılan Dava Dilekçesi   İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR DAVACI                  : ........... ADRESİ                  ...

Vergi Kaçakçılığı İhbar Dilekçesi – Dilekçeler

Dava Dilekçesi
Vergi Kaçakçılığı İhbar Dilekçesi – Dilekçeler ………..….. DEFTERDARLIĞI İHBAR DENETİM SERVİSİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE …… adresindeki “……….” isimli mağazadan yapılan alışverişler karşılığında makbuz ve fiş verilmemektedir. Bu durum karşısında Vergi Kaçakçılığı suç...

Amme Alacağına Dayalı Ödeme Emrinin İptali - Karar Düzeltme - Yürütmenin Durdurulması Talebi (Davacı)

Dava Dilekçesi
4721 s Amme Alacağına Dayalı Ödeme Emrinin İptali - Karar Düzeltme - Yürütmenin Durdurulması Talebi (Davacı) DANIŞTAY … DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR DOSYA NO : …/… E., …/… K. DAVACI : ...

Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği (6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi Uyarınca)

Dava Dilekçesi
Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği (6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi Uyarınca) VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR DAVACI : DAVALI : KONU : ................................Vergi Dairesi...

Pişmanlık Dilekçesi Örneği (Vergi Usul Kanunu'nun 371'inci Maddesine göre)

Dava Dilekçesi
Pişmanlık Dilekçesi Örneği (Vergi Usul Kanunu'nun 371'inci Maddesine göre) .............................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin .............

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNAN : (Ad, Soyad, TC, Adres) HESAP NUMARASI : EV VEYA İŞ TELEFONU : VEKİLİ : TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN : DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ : CİLT VE SIRA N...

Vergi Mahkemesi İhtiyati Hacze İtiraz Dilekçesi Örneği

Dava Dilekçesi
Vergi Mahkemesi İhtiyati Hacze İtiraz Dilekçesi Örneği VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA   DAVACI                           : VEKİLİ                            : DAVALI                           : İHTİYATİ HACİZ VARAKASININ GÜN VE SAYISI: ............
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor