Lütfen bekleyiniz...

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

26.02.2021 / 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru 30.12.2020 / 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343) 09.12.2020 / Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı 08.12.2020 / Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı 27.11.2020 / 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 27.11.2020 / Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı 27.11.2020 / Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 17.11.2020 / Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 29.09.2020 / KDV Kanununun (13/i) Maddesi Kapsamında Konut veya İş Yeri Tesliminde KDV İstisnası Hakkında Özelge 07.09.2020 / Yap-İşlet-Devret Kapsamında Üretilen ve İşletme Hakkı Süresi Sonunda Bakanlığın Belirleyeceği Bir Kuruma Devredilecek Olan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin İtfası Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>