Lütfen bekleyiniz...

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

30.12.2019 / Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) 30.12.2019 / 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947) 25.10.2019 / Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) 02.10.2019 / 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) 03.08.2019 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) 29.06.2019 / Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266) 18.06.2019 / Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) 02.10.2018 / 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140) 06.09.2018 / Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) 06.09.2018 / Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliğ Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>