Lütfen bekleyiniz...

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

27.08.2021 / Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine Bağlı Bazı Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4419) 27.08.2021 / 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) 27.08.2021 / 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı 27.08.2021 / Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Taksitlerin Ödeme Süreleri 4419 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Uzatıldı 27.08.2021 / 7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Müracaat ve Ödeme Sürelerin Uzatılmasına ve Mücbir Sebep İlanı Nedeniyle 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Taksit Ödeme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru 14.07.2021 / Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü Yayınlandı 13.07.2021 / Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı 12.07.2021 / İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Yayınlandı 09.07.2021 / Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı 09.07.2021 / Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>