Lütfen bekleyiniz...

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI

Dönemler

Gecikme Zammı Oranı (Aylık)

Yasal Düzenleme

01.02.1996-08.07.1998 Tarihleri Arasında

% 15

96/7798 s. BKK

09.07.1998-20.01.2000 Tarihleri Arasında

% 12

98/11331 s. BKK

21.01.2000-01.12.2000 Tarihleri Arasında

 % 6

2000/7 s. BKK

02.12.2000-28.03.2001 Tarihleri Arasında

 % 5

2000/1555 s. BKK

29.03.2001-30.01.2002 Tarihleri Arasında

%10

2001/2175 s. BKK

31.01.2002-11.11.2003 Tarihleri Arasında

 % 7

2002/3550 s. BKK

12.11.2003-01.03.2005 Tarihleri Arasında

 % 4

2003/6345 s. BKK

02.03.2005–20.04.2006 Tarihleri Arasında

% 3

2005/8551 s. BKK

21.04.2006-18.11.2009 Tarihleri Arasında

 % 2, 5

2006/10302 s BKK

19.11.2009-18.10.2010 Tarihleri Arasında

% 1, 95

2009/15565 s. BKK

19.10.2010-04.09.2018 Tarihleri Arasında

% 1, 40

2010/965 s. BKK

05.09.2018-30.06.2019 Tarihleri Arasında

%2

62 s. CK

01.07.2019'dan itibaren

%2,5

1266 s. CK

02.10.2019'dan itibaren

%2

1592 s. CK

30.12.2019'dan itibaren

%1,6

1947 s. CK